กลับไปที่เมนูทั้งหมด

รายละเอียดผลิตภัณฑ์:

พุ่งทะยานด้วยเกียร์พิเศษไปกับชุด เนิร์ฟ ไนโตรเซ็ต! คุณหนูสามารถสร้างสรรค์ความสามารถพิเศษที่น่าทึ่งได้เมื่อยิงปล่อยรถ โฟม คาร์จากบลาสเตอร์ที่มีสุดยอดพลังและความสามารถของ เนิร์ฟ แบรนด์! ระเบิดความสามารถไปให้สูง ไปให้ไกล ไปให้ไว! ในชุดมีรถ โฟม คาร์ 3 คันสำหรับใช้กับ เนิร์ฟ ไนโตรบลาสเตอร์(แยกจำหน่าย)
• ในชุดมีรถ โฟม คาร์ 3 คันเป็นล้อพลาสติก
• โฟม คาร์
• รถ โฟม คาร์ออกแบบมาเพื่อแล่นด้วยความเร็วสูงและระยะทางไกล
• มีรถ โฟม คาร์ 3 คัน
• เหมาะสำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป
• ข้อควรข้อควรระวัง: เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บ: ไม่เล่นรถบนเส้นทางที่มีคนหรือสัตว์อยู่
• คำเตือน: ระวังชิ้นส่วนขนาดเล็กติดคอ ไม่เหมาะสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี

คำอธิบาย

สถานที่จัดจำหน่าย

ขอแนะนำเพิ่มเติม