กลับไปที่เมนูทั้งหมด

รายละเอียดผลิตภัณฑ์:

ปล่อยพลังขับเคลื่อนที่รุนแรง! เด็กๆ สามารถจินตนาการถึงสตันท์ผู้ยอดเยี่ยมขณะกำลังปล่อยรถโฟมจากแท่นปล่อยอันแสดงให้เห็นถึงพลังและประสิทธิภาพของยี่ห้อเนอร์ฟ! อันสามารถไปได้สูง ไกลและเร็ว! เซ็ตนี้ประกอบด้วยรถโฟม3 คันใช้ร่วมกับแท่นปล่อยเนอร์ฟ ไนโตรบลาสเตอร์ (มีจำหน่ายต่างหาก)
ในชุดประกอบด้วยรถโฟม3 คันพร้อมล้อพลาสติก
• รถโฟม

คำอธิบาย

สถานที่จัดจำหน่าย

ขอแนะนำเพิ่มเติม