กลับไปที่เมนูทั้งหมด

รายละเอียดผลิตภัณฑ์:

เนิร์ฟ อินโทรสตั้นเซ็ต ช่วยให้คุณหนูสร้างคอร์สประลองความสามารถได้ยิ่งใหญ่กว่าเดิมด้วยระบบ เนิร์ฟ อินโทร ซิสเต็ม! แต่ละชุดประกอบด้วย สตั้นแอคเซสเซอรี่ 1 อัน และรถ โฟม คาร์ 1 คันที่ออกแบบมาเพื่อความเร็วสูงและระยะทางไกล ในชุด บาร์เรลสลัม สตั้นเซ็ตมีรางลาดและถังเครื่องกีดขวางด้วย ให้ใช้อุปกรณ์ในชุดนี้ร่วมกับบลาสเตอร์ เนิร์ฟ อินโทรบลาสเตอร์ ยิงรถ โฟม คาร์ ให้แล่นขึ้นไปตามรางชนถังแล้วชิ้นส่วนถังสองชิ้นก็ปลิวไปในอากาศ บลาสเตอร์และชุด เฟรมฟูรี่สตั้นเซ็ตต่างแยกจำหน่าย
• ในชุดมีรางลาด รถ โฟม คาร์ มีล้อพลาสติก และคำแนะนำใช้งาน
• ชุด สตั้นเซ็ตมีรางลาดและถังเครื่องกีดขวาง
• มีรถ โฟม คาร์ 1 คัน
• ใช้งานร่วมกับชุด เนิร์ฟ อินโทรเซ็ต ที่มีอยู่
• เหมาะสำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป
• ข้อควรข้อควรระวัง: เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บ ไม่ควรเล่นบนทางที่มีคนหรือสัตว์อยู่ ควรใช้เฉพาะรถที่ออกแบบมาสำหรับผลิตภัณฑ์นี้เท่านั้น
• คำเตือน: ระวังชิ้นส่วนขนาดเล็กติดคอ ไม่เหมาะสำหรับเด็กอายุน้อยกว่า 3 ปี
• ไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ช่วย แต่อาจจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่

คำอธิบาย

สถานที่จัดจำหน่าย

ขอแนะนำเพิ่มเติม