Cookie Settings
BACK TO ALL

NERF Products

produktbeskrivning:

Tri-Break-blastern har en pipa för 3 pilar som bryts upp. Öppna pipan på enskottsblastern och ladda 3 Nerf Mega Whistler-pilar. Stäng pipan, gör blastern skjutklar, tryck på avtryckaren och skicka i väg en pil som visslar genom luften! Levereras med 3 Nerf Mega Whistler-pilar.

UTFÖRLIG BESKRIVNING

Where To Buy

Du kan också hitta dina favoritmärken hos dessa onlineåterförsäljare.:

You May Also Like